FIM-toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioinnin mittari

Mittarilla voidaan nopeasti osoittaa rajoittuneen toimintakyvyn taso sekä määritellä avuntarvetta ja siinä tapahtuvia muutoksia. FIM-mittari on suunniteltu siten, että siihen kuulu välttämätön määrä arvioitavia päivittäisiä perustoimintoja.

FIM-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla arvioidaan 18 päivittäistä toimintaa. Arvioitavat toiminnat on jaettu 13 motoriseen ja 5 kognition toimintaan.

Jokaisen arvioitavan osa-alueen taustalla on avuntarve. Kuinka paljon henkilö tarvitsee apua selviytyäkseen päivittäisestä toiminnasta? Selviääkö hän toiminnasta apuvälinettä käyttämällä? Vai tarvitaanko avustajaa?

FIM-mittarista on laadittu siltaus ICF -luokitukseen. ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.