FIM -toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioinnin mittari

Mittarilla voidaan suhteellisen nopeasti osoittaa rajoittuneen toimintakyvyn taso sekä määritellä avuntarvetta ja siinä tapahtuvia muutoksia. FIM -mittari on suunniteltu siten, että siihen kuulu vähimmäismäärä arvioitavia päivittäisiä perustoimintoja.

FIM -toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla arvioidaan 18 päivittäistä toimintaa. Arvioitavat toiminnat on jaettu 13 motoriseen ja 5 kognition toimintaan.

Jokaisen arvioitavan osa-alueen taustalla on avuntarve. Kuinka paljon henkilö tarvitsee apua selviytyäkseen päivittäisestä toiminnasta? Selviääkö hän toiminnasta apuvälinettä käyttämällä? Vai tarvitaanko avustajaa?

Avuntarpeen määrittäminen mittarin avulla:

FIM –pisteiden keskiarvo
FIM –kokonaispistemäärä (mot. ja kogn.)
Päivittäinen avuntarve, tuntia/päivä
6,0
110
<0,25
5,5
100
0,25-1
5,0
90
1
4,5
80
2
4,0
70
3
3,5
60
4

Mittarin tuottamaa tietoa hyödynnetään hoidonsuunnittelussa ja resurssoinnissa.

Lisätietoja mittarin arviointiasteikosta.

FIM -mittarista on laadittu linkitys ICF -luokitukseen. ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.